Nəsibə Zeynalovanın fəxri adları
1

9 iyun 1959-ci ildə «Şərəf nişanı» ilə təltif olunub

2
24 may 1960-cı ildə AzSSR Əməkdar artisti adını alıb
3
1961, 1965-ci illərdə Bakı Şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
4
21 oktyabr 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Artisti adını alıb
5
1967-ci ildə Bakı Şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
6
31 mart 1970-ci ildə Vladimir İliç Leninın anadan olunması 100 illiyi münasibətilə şərəfli əməyinə görə
7
2 iyul 1971-ci ildə Qırmızı Bayraq ordeni ilə mükafat olunub
8
1971-ci ildə Bakı Şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
9
24 aprel 1974 il Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına layiq görülüb
10
1975-ci ildə «1974-ci illin Sosialism Yarışı qalibi» olub
11
1975-ci ildə Bakı şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
12
«1941-45-ci illər Böyük Vətən müharibəsində əmək sücaətinə görə» ordeni ilə təltif olunub
13
16 mart 1976-ci ildə «1941-45-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 30 illiyi münasibətilə» mükafata layiq görülüb
14
23 mart 1976-ci ildə Oktyabr İnqilabı ordenı alıb
15
17 aprel 1976-ci ildə Doqquzuncu Beşilliyin zərbəçisi adına layiq olunub
16
1977 ci ildə Bakı şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
17
30 oktyabr 1978-ci ildə Əmək Veteranı medalını alıb
18
1979, 1982, 1985-ci illərdə Bakı Şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
19
22 avqust 1986-ci ildə Xalqlar Dostluğu Ordenı alıb
20
1987-çi ildə Bakı Şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
21
7 yanvar 1988-ci il «Daxali İşlər orqanları ilə mədəni hamiliyə görə» nişanı ilə təltif olunub
22
1 may 1995-ci ildə «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 50 illiyinə görə» Yubiley medalı verilib
23
10 marta 2004-ci ildə vəfatı günü «Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı»nın medalı verilib
24
2005-ci ildə ölümünan sonra «Qrand» Müstəqil Milli İctimai mükafatı ilə təltif olunub
 
 
:::: Anons ::::

Mayın 31-də Rusiyanın məşhur “Krasnoye Sormovo” gəmiqayırma zavodunda yeni RST22 layihəsi əsasında hazırlanan tankerinin təntənəli suya buraxılma mərasimi keçirilib...

Ətraflı

 
 Mükafatlar
 Mətbuatda
 Atası - Zeynəlov Cahanqir Məşədi Rza oğlu
 Oğlu - Novruzov Cahanqir Mütəllib oğlu
 “Nəsibə Zeynalova” tankeri
 Sayt haqqında
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti
Nəsibə xanım Zeynalovanın 90 illik yubileyinə həsr olunur.
Designed by: FG